Praktisch

De Pancratiusschool telt circa 290 leerlingen. Zij zijn verdeeld over dertien groepen. Ons team bestaat uit dertig medewerkers.

Interesse in onze school?

We ontvangen ouders graag op school! De beste indruk krijgt u natuurlijk door de school in bedrijf te zien en de sfeer zelf te proeven. Wij nodigen u dus van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze school! Belt u ons voor een rondleiding? U krijgt dan uitleg over de visie, het onderwijsaanbod en de werkwijze op onze school. Uw kind is natuurlijk van harte welkom om mee te komen en wordt ook bij de rondleiding betrokken. Neem vooral eerst een kijkje op onze site!

Voor een afspraak kunt u bellen met Angelique Groot, directeur, 0228-312846.

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

We werken met een continurooster. Uw kind is aaneengesloten op school en luncht ook bij ons.

De schooltijden zijn:

  • Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hier ziet u wanneer de vakanties en studiedagen gepland zijn.

 

Parro-app

Met de Parro-app volgt u wekelijks digitaal de activiteiten binnen de groep(en) van uw kind(eren) en kunt u contact hebben met de leerkracht over het wel en wee van uw kind in de groep.
Daarnaast bevat de app de schoolagenda en kunt u zich hiermee inschrijven voor oudergesprekken.

Parro uitlegkaart

Klachtenregeling

De Pancratiusschool staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat (vertrouwelijk) melden bij onze interne contactpersoon/anti-pestcoördinator Jesse Drijfhout.
E-mail: jesse.drijfhout@skowf.nl
Hier vindt u de klachtenregeling van SKO Westfriesland.

Passend onderwijs

Kinderen hebben recht op passend onderwijs, ook als het ene kind wat meer zorg en ondersteuning nodig heeft dan het andere kind. Hoe we dat op de Pancratiusschool waar maken staat in het schoolondersteuningsplan.

Leerlingenraad

Wij willen kinderen een fijne schoolervaring geven, maar hoe denken zij daar zelf over? Op de Pancratiusschool praten we niet alleen ‘over’, maar ook ‘met’ kinderen. Wij hebben een actieve leerlingenraad die de directie adviseert bij schoolzaken. Elke groep (4 t/m 8) heeft een eigen vertegenwoordiger, die democratisch gekozen wordt. Zo leer je meteen iets over hoe onze samenleving werkt.

Digital leaders

ICT in het onderwijs is niet meer weg te denken, maar soms gaat de kennis ervan je pet te boven of heb je geen tijd voor de voorbereidingen. Op de Pancratiusschool hebben we ‘digital leaders’. Leerlingen die speciaal zijn opgeleid om medeleerlingen en leerkrachten te ondersteunen bij digitale klusjes. Doet het geluid van het digibord het niet, moet een wachtwoord gereset worden of Chromebooks opgeladen of schoongemaakt? De digital leaders staan paraat. En even makkelijk verzorgen zij het geluid bij een optreden of musical. Het is mooi om te zien hoe trots zij zijn als zij weer iemand geholpen hebben. En wij op hen!

Voor- en naschoolse opvang

Voor sommige ouders duurt de werkdag langer dan de schooldag. Voor hen is voor-en naschoolse opvang een uitkomst. Wij werken hiervoor samen met Partou en Berend Botje. Zij verzorgen kinderopvang buiten de school.

Groene school

Wie voor het eerst het schoolplein van de Pancratiusschool ziet, zal even vreemd staan te kijken. In de sterk bebouwde binnenstad van Enkhuizen vind je hier een mooi stukje groen, compleet met fruitbomen, struiken, bloemen en een zandbak. Dit is meer dan een speelplein. Hier kun je leren over alles wat groeit en bloeit en als leerkracht ingaan op de kracht en schoonheid van de natuur. Duurzaamheid maakt onderdeel uit van ons onderwijs. Als school willen we kinderen duidelijk maken dat we maar één planeet hebben en we daar zuinig op moeten zijn.

Onderwijs op maat

Leren doen kinderen op allerlei manieren. Op de Pancratiusschool houden we daar rekening mee. We hebben een rekenverrijkingsgroep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenonderwijs. En er is een ‘klusklas’ voor kinderen die beter leren met hun handen. Trots nemen zij hun zelfgemaakte creaties mee naar huis.

Er is sprake van een divers aanbod op verschillende niveaus binnen de groepen. We maken gebruik van onderwijsassistenten die leerkrachten ondersteunen om het aanbod zo passend mogelijk te maken.

 

Gymtijden

Op de Pancratiusschool maken we gebruik van een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.
Bekijk onze gymtijden via de knop hieronder.

Schoolgids

Als ouder bent u op zoek naar een school waar uw kind zich welkom voelt. Op deze website krijgt u al een goede indruk van de warme omgeving die wij onze leerlingen willen bieden. Voor een compleet beeld verwijzen we u graag naar de website van Scholen op kaart waar u onze schoolgids kunt downloaden.

Scholen op de kaart

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam