Ons team

Geen kind is hetzelfde. De een heeft behoefte aan extra uitleg, de ander aan meer uitdaging. De kracht van onze leerkrachten is dat zij die verschillen onderkennen en daarop inspelen binnen de mogelijkheden van de school.

Ons team

Onze leerkrachten delen een passie voor onderwijs en kinderen. Het zijn bevlogen allrounders die met plezier voor de klas staan. Maar ook geen leerkracht is hetzelfde. De één heeft soms meer affiniteit met meerkunners, de ander is geïnteresseerd in het gedrag van leerlingen of in nieuwe rekenmethodes. Van die verscheidenheid maken we gebruik.

Vakleerkrachten voor muziek en gym

Op de Pancratiusschool maken we gebruik van vakleerkrachten muziek en bewegingsonderwijs en een vrijwillige logopedist. We hebben twee Intern Begeleiders die leerkrachten ondersteunen bij leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Specialisten delen hun kennis

Veel leerkrachten hebben zich doorontwikkeld tot specialist. Zo hebben we specialisten op het gebied van rekenen, meer-en hoogbegaafdheid, gedrag, de Kanjertraining, dyslexie en ICT. Zij delen hun kennis en inzichten met collega’s, zodat iedereen op de hoogte is van de nieuwste inzichten in basisonderwijs en die ook kan toepassen in hun groep. Als je openstaat voor elkaar, leert iedereen van iedereen: kinderen van kinderen, kinderen van leerkrachten(en vice versa) en leerkrachten van elkaar.

“Ik word blij van enthousiaste leerlingen en leerkrachten. Dát is mijn dagelijkse drijfveer. Met elkaar iets moois neerzetten en dan zien dat het werkt! Een basis voor ieder kind, maar ook een breed aanbod. Kinderen moeten ergens ‘warm’ van worden. Onze SKOWF visie ‘eerst het kind, dan de leerling’ past helemaal bij mij. Maar dat kun je ook doortrekken naar leerkrachten en ouders. Ik probeer te verbinden, samen kunnen we meer!”

Angelique Groot, directeur

“Wij zijn verantwoordelijk voor de groei van alle leerlingen. Niet alleen wat betreft het leren, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Ieder kind telt en heeft zijn persoonlijke talenten. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig. Vanuit de groeps-/ leerlingbesprekingen kijken we samen met de leerkracht wat er mogelijk is om deze leerlingen te helpen om een volgende stap te maken in hun ontwikkeling en welbevinden.”

Trudy Kappert en Pauline Keesman, intern begeleiders

“Samen met de kinderen een sfeer opbouwen in de klas waardoor zij zich fijn voelen is iets dat ik erg belangrijk vind in het werk. Op de Pancratius is er veel aandacht voor de band tussen leerlingen en tussen leerkracht en leerling, onder andere door de Kanjertraining en de kindgesprekken, die twee keer per jaar plaatsvinden.”

Jesse Drijfhout, leerkracht bovenbouw (groep 8)

“Samen met de collega’s van de kleutergroepen en de groepen drie en vier is er veel overleg en zorgen we voor een mooie, doorgaande lijn. Dit doen we onder andere door te werken met thema’s. Bij elk thema maken we een hoek op de gang. We bedenken samen met de leerlingen hoe deze themahoek eruit moet zien en wat er gespeeld kan worden. De thema’s gaan zo nog meer leven bij de kinderen, binnen en buiten de klas. Het rollenspel wat er ontstaat is leuk om te zien.”

Anne Rood, leerkracht onderbouw (groep 3)

“Als onderwijsassistent bied ik extra begeleiding daar waar het nodig is. Dit in goede afstemming met de betreffende collega/leerkracht. De extra begeleiding geef ik binnen en buiten de klas. Het mooiste van mijn werk vind ik de individuele aandacht die ik kan geven aan kinderen. Daarnaast hebben we een fijn team op de Pancratius.”

Sanchia van Ophem, onderwijsassistent onderbouw

“Door de snelle ICT-ontwikkelingen is het belangrijk dat kinderen op school leren over en met ICT. Digitale geletterdheid krijgt een steeds grotere rol in het onderwijs, ook bij ons op school. We hebben met het team onze eigen leerlijn digitale geletterdheid gevormd. We vragen ons voortdurend af waarmee we iets zouden kunnen op ICT-gebied en welke dingen we nog even aan ons voorbij laten gaan, omdat het niet past bij onze visie. We houden de vinger aan de pols voor nieuwe en frisse ideeën en willen op de hoogte zijn van uitdagingen en oplossingen.”

Linda Lippens, leerkracht bovenbouw en ICT-coördinator

 

Klik hier om de volledige teamindeling te bekijken.

Kom jij ons team versterken?

Stuur dan een kort bericht via onderstaand formulier en we nemen spoedig contact met je op!