Brede ontwikkeling

Op de Pancratiusschool hebben we ‘oog voor ieders talent’. Dat benadrukt aan de ene kant ons streven om onderwijs heel persoonlijk te maken en aan de andere kant onze ambitie om leerling en meer aan te reiken dan de basisvakken.

Natuurlijk, rekenen, taal en spelling zijn belangrijk, het is het basisgereedschap voor kinderen om verder te komen in het leven. Maar als basisonderwijs daartoe beperkt blijft, doe je kinderen te kort. Wat zijn hun talenten, welke behoeftes hebben zij en hoe zitten zij sociaal-emotioneel in elkaar? Dat zijn vragen die in onze ogen ook thuishoren in het basisonderwijs.

Van workshops tot historisch erfgoed

Op de Pancratiusschool maken we ons breed voor onze leerlingen. We hebben een rijk onderwijsprogramma, waarin kinderen in al hun veelzijdigheid tot hun recht komen. We organiseren workshops, de cultuurkenners van Madhouse brengen dans, zang, muziek en drama in huis en vanuit onze school stappen we zo het oude centrum van Enkhuizen in waar we omringd zijn door historisch erfgoed. De ene leerling heeft meer aanleg of interesse voor iets dan de andere leerling. Dat is geen probleem, maar juist een zegen. Een van de leuke kanten van basisonderwijs is om kinderen zelf te laten ontdekken waar ze goed in zijn en te zien hoe daardoor hun enthousiasme en zelf vertrouwen groeit.

De buitenwereld binnenhalen met thema's

Talent gedijt pas echt als het verbonden wordt aan de wereld om ons heen. Die buitenwereld wordt binnen zichtbaar gemaakt met onze thema’s. Twee keer per jaar staan we school breed stil bij een thema dat uit het leven gegrepen is. Hoe wonen we nu en in de toekomst? Wie zijn de grote uitvinders en kunnen we ook zelf iets uitvinden? Ouders delen hun kennis, kinderen exposeren hun (kunst)werken en er zijn ‘kijkdagen’ voor ouders en grootouders. De groepen 1 en 2 werken het hele jaar thematisch.

Zo wordt onderwijs betekenisvol en raken kinderen spelenderwijs vertrouwd met de wereld waar zij later ook zelf hun weg moeten vinden. Hoe succesvol ze daarin zijn, is niet alleen afhankelijk van de kennis die ze hebben, maar ook van de houding die ze uitstralen. Om ergens te komen, moet je kunnen samen werken, begrip hebben voor anderen en om kunnen gaan met meningsverschillen.

Kanjertraining

Sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen gaat niet vanzelf. Op de Pancratiusschool maken we gebruik van de Kanjertraining om kinderen daarbij te helpen. Daarnaast hanteren we coöperatieve werkvormen, waarin ‘schoudermaatjes’ met elkaar opdrachten uitvoeren. Het draagt bij aan een fijn schoolklimaat. Iedere groep is ook gekoppeld aan een maatjesklas, samen spelletjes doen, voorlezen bij elkaar of er samen op uit, dat versterkt de onderlinge band. Als school hebben we het goed gedaan als kinderen blij thuiskomen, niet alleen doordat zij weer iets nieuws hebben opgestoken, maar ook omdat zij leuk contact hebben gehad met hun medeleerlingen en leerkrachten.