Ouders

Een school onderwijst, ouders voeden op. Dat klinkt anders, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer: je streeft ernaar dat kinderen zich sociaal en verstandelijk ontwikkelen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om samen op te trekken. Wij betrekken ouders op verschillende manieren bij onze school.

Als wat ouders verwachten van hun kind thuis overeenkomt met wat wij van het kind verwachten op school, zorgt dat voor rust en vertrouwen bij het kind. Die voelt zich veilig. Dat is ons veel waard. We hechten aan het contact met ouders. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle activiteiten op school. Met de Parro-app volgt u het wel en wee van uw kind in de groep.

Ouders en de school

Wilt u zelf betrokken zijn bij schoolactiviteiten? Graag! We kunnen altijd hulp gebruiken bij onze techniek- en kluslessen, het lezen met kinderen, de luizencontrole, het begeleiden bij excursies en de schooltuinen en ga zo maar door. Heeft u een talent of beroep dat past bij een van onze schoolbrede thema’s, dan bent u van harte welkom om daar iets over te vertellen.
Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij onze medezeggenschapsraad en oudervereniging.

Oudervereniging

De Pancratiusschool is een actieve school. We gaan er graag en veel op uit; we vieren Kerst, Sinterklaas en Pasen en doen mee aan buitenschoolse sportactiviteiten. Gelukkig hebben we een actieve oudervereniging waarop we altijd een beroep kunnen doen.
Zij beheren ook de vrijwillige ouderbijdrage, waarmee we deze activiteiten bekostigen.

Voorzitter: Martijn Rem
Secretaris: Miranda van Oeffelen
Penningmeester: Lidewij Schuijt

Leden:
Martijn Rem
Debbie Berkhout
Lidewij Schuijt
Miranda van Oeffelen
Chantal Leeninga
Saskia Hardonk
Mandy Wiltjer
Karen de Vries
Martine Blaauw
Sonny Overbeek
Simon van der Leek
Marjolein Mazereeuw
Christel Sluis

Bij de vergaderingen zijn de leerkrachten vertegenwoordigd door;
Melissa de Wolf, Charlotte Weel en Hilma Groot

De vergaderingen beginnen om 19.45 uur.
De OV vergadert het komend schooljaar op de volgende data:

● 6 november
● 20 november
● 11 december
● 8 januari
● 19 februari
● 11 maart
● 8 april
● 13 mei
● 10 juni

Ouderbijdrage
Ter bestrijding van de onkosten van de diverse activiteiten voor uw kind(eren), wordt door de oudervereniging een vrijwillige bijdrage geheven van €40.00 per kind. U ontvangt hiervoor een nota van de penningmeester, Lidewij Schuijt.

Texelkamp
Voor de kosten van het Texelkamp groep 8, ontvangt u in groep 7 een factuur, omdat groep 8 in het begin van het nieuwe schooljaar op kamp gaat. De kosten voor het Texelkamp zijn op dit moment vastgesteld op 100 euro.

Medezeggenschapsraad

Ouders verlenen bij ons niet alleen hand- en spandiensten, u kunt ook meedenken over het schoolbeleid. In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn behalve drie leerkrachten ook drie ouders vertegenwoordigd. De Pancratiusschool maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen één persoon af naar de GMR.

De leden van de medezeggenschapsraad:
Namens de leerkrachten:
Saskia Schriel
Jesse Drijfhout
Anne Rood

Namens de ouders:
Cynthia Groot
Suzanne Strating
Christel Redelaar – Visser

Vergaderingen van MR zijn toegankelijk voor ouders en personeelsleden van de school.
De vergaderingen beginnen om 19:15.
De MR vergadert het komend schooljaar op de volgende data:

● dinsdag 19 september

● woensdag 15 november

● donderdag 18 januari

● dinsdag 19 maart

● woensdag 15 mei

● donderdag 4 juli

Klik hier om het activiteitenplan van de MR te downloaden.
Klik hier om het jaarverslag van de MR te downloaden