Ouders

Een school onderwijst, ouders voeden op. Dat klinkt anders, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer: je streeft ernaar dat kinderen zich sociaal en verstandelijk ontwikkelen. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om samen op te trekken. Wij betrekken ouders op verschillende manieren bij onze school.

Als wat ouders verwachten van hun kind thuis overeenkomt met wat wij van het kind verwachten op school, zorgt dat voor rust en vertrouwen bij het kind. Die voelt zich veilig. Dat is ons veel waard. We hechten aan het contact met ouders. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle activiteiten op school. Met de Parro-app volgt u het wel en wee van uw kind in de groep.

Ouders en de school

Wilt u zelf betrokken zijn bij schoolactiviteiten? Graag! We kunnen altijd hulp gebruiken bij onze techniek- en kluslessen, het lezen met kinderen, de luizencontrole, het begeleiden bij excursies en de schooltuinen en ga zo maar door. Heeft u een talent of beroep dat past bij een van onze schoolbrede thema’s, dan bent u van harte welkom om daar iets over te vertellen.
Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij onze medezeggenschapsraad en oudervereniging.

Oudervereniging

De Pancratiusschool is een actieve school. We gaan er graag en veel op uit; we vieren Kerst, Sinterklaas en Pasen en doen mee aan buitenschoolse sportactiviteiten. Gelukkig hebben we een actieve oudervereniging waarop we altijd een beroep kunnen doen. Zij beheren ook de vrijwillige ouderbijdrage, waarmee we deze activiteiten bekostigen.De leden van de oudervereniging zijn hier terug te vinden.

Medezeggenschapsraad

Ouders verlenen bij ons niet alleen hand- en spandiensten, u kunt ook meedenken over het schoolbeleid. In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn behalve drie leerkrachten ook drie ouders vertegenwoordigd. De Pancratiusschool maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen één persoon af naar de GMR. De leden van de medezeggenschapsraad zijn hier terug te vinden.