Leren heel persoonlijk maken

Basisschool Pancratius, een toekomst in beweging, blije en trotse leerlingen door onderwijs op maat met oog voor íeder talent!

Op woensdag 27 maart organiseerden we een sponsorloop voor alle groepen. We hebben met z’n allen geprobeerd om zoveel mogelijk geld op te halen voor een mooi en bijzonder doel: het Santhana Child Development Center in Sri Lanka.

Afgelopen zomervakantie is juf Rianne met haar gezin naar Sri Lanka geweest waar ze geholpen hebben met het verbeteren van de leefomgeving in het Santhana Child Development Center weeshuis door een nieuwe toilet te plaatsen en nieuwe matrassen, kussens, bedtextiel en klamboes te kopen.

Aankomende zomervakantie gaat juf Rianne weer met haar gezin naar Sri Lanka om opnieuw wat voor deze kinderen te kunnen betekenen. Hoe mooi is het dat wij, als Pancratiusschool, daaraan kunnen bijdragen. Ons doel was dan ook om zo veel mogelijk geld op te halen zodat de douchevoorzieningen in het weeshuis herbouwd kunnen worden. Er is inmiddels bijna €9000,- opgehaald.

Er kan nog altijd gesponsord worden middels bovenstaande QR-code.

______________________________________________________________________________________________________

Twee leerlingen werken op de gang samen geconcentreerd aan een opdracht en merken weinig van het geschuifel om hen heen. Even verderop zit een kind te lezen. In een klaslokaal geeft een leerkracht instructie aan een groepje om haar heen en de rest van de groep werkt aan zijn of haar weektaak. Soms klinkt er een lach, geschuifel op een stoel, rekt iemand zich luidruchtig uit of gaat opeens een vinger priemend de lucht in.

Ieder kind telt

Gemoedelijk, zo zou je de sfeer op de Pancratiusschool in één woord kunnen omschrijven op een doorsnee schooldag. Op die sfeer zijn we trots. Kinderen zijn zichzelf, met soms alle energie die daarbij hoort, maar ze zijn wel bij de les. Ze doen mee. Daarin zie je het resultaat van onze visie op onderwijs. Voor de Pancratiusschool telt ieder kind. Dagelijks zijn we bezig met de vraag: hoe zit een kind in zijn vel en hoe kunnen we hem weer een stapje verder brengen?

Die persoonlijke aanpak strekt zich uit tot zijn welbevinden en leerprestaties. Vanaf groep 3 bieden we klassikale basisstof aan waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. Vanaf groep 5 werken we met Snappet, een digitaal systeem dat de lesstof in rekenen, taal en spelling elke keer automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Dat bepaalt ook de aard en omvang van instructiemomenten, verwerkingsopdrachten en weektaken. De leerkracht houdt de vinger aan de pols en monitort voortdurend de voortgang.

 

De leerkracht gaat regelmatig in overleg met de leerling. Want bij gepersonaliseerd onderwijs hoort ook inbreng van de persoon zelf. Hoe denkt een leerling over zijn leerdoelen? En hoe denkt hij die doelen te bereiken? We voeren kindgesprekken om dat duidelijk te krijgen en ontwikkelen leerlingportfolio’s ‘met eigen werk’ om de persoonlijke groei zichtbaar te maken.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Zo leren kinderen een belangrijke les, die hen later van pas zal komen. Als je iets van het leven wil maken, moet je nadenken wat je wilt en zelf verantwoordelijkheid nemen. Voor nu is het effect directer. Als kinderen meer regie krijgen over hun eigen leerproces én weten dat ze altijd kunnen terugvallen op de ondersteuning van de leerkracht, gaan ze eerder ‘aan’ en is hun gedrag positief. Juist dat is bepalend voor de gemoedelijke sfeer op onze school.

Onze visie is: Basisschool Pancratius, een toekomst in beweging, blije en trotse leerlingen door onderwijs op maat met oog voor íeder talent!

Katholieke identiteit

Onze school is een katholieke basisschool. Dat betekent dat we met de kinderen de Bijbelverhalen rondom de feestdagen delen. Dit gebeurt op een open manier, ook leerlingen met andere geloofsovertuigingen zijn welkom bij ons op school. Binnen de projecten op school wordt er ook aandacht besteed aan andere soorten geloofsovertuigingen over de hele wereld. De kerstviering vindt plaats in de kerk en we genieten samen van een kerstmaaltijd. Rond Palmpasen maken we Palmpasen stokken. Deze stokken worden gedeeld met mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We dragen graag zorg voor een ander, binnen en buiten de school.

Contactformulier

Vul het formulier hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Naam